Bemutatkozik az FM Szõlészeti és Borászati Kutató Intézetének Könyvtára

Kecskemétrõl Lakitelek felé haladva a 44-es fõútról letérve néhány száz méter gyaloglás után egy egyszerû épületegyüttesre találunk. Ezen a helyen a Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet kecskeméti központja 1982 óta mûködik. Az Intézetet 1896-ban a nagy filoxéravész után alapították Budapesten. Jelenleg 3 kutatóállomáson (Pécs, Eger, Kecskemét) és a Kõbányai Kísérleti Pincében folyik a kutatómunka. Az Intézet könyvtára Kecskeméten mûködik.

A könyvtár az Intézettel egyidõben született. A közel 8000 kötetbõl álló állomány 95%-a szõlészettel, borászattal, kertészettel foglalkozik, a fennmaradó néhány százalék gazdasági szakirodalom. A könyveken kívül folyóiratok rendkívüli gyûjteménye található még könyvtárunkban, ami szintén hatalmas ismeretanyagot hordoz magában.

Az egyes leltári számon egy 1600-ban, latin nyelven íródott, Párizsban kiadott szõlészeti könyv található, ezt követi egy 1661-es Ampelográfia szintén latinul, amelyet Lipcsében adtak ki. Az elsõ magyar nyelvû kiadvány az 1813-as kiadású, Fábián József által megírt Értekezés a szõlõmûvelésrõl c. könyv. Nem kis büszkeségünk az, hogy az intézeti könyvtár anyagának legalább 10%-a muzeális anyag, annak ellenére, hogy többször súlyos veszteség érte a könyvtárat a világháborúk pusztítása és a többszöri költözködés folyamán.

Folyóirat-gyûjteményünk mai napig gyakran forgatott büszkesége az Entz Ferenc által szerkesztett, a századelõn kiadott Borászati Füzetek.

Idegennyelvû folyóirat-gyûjteményünk igen jelentõs, német, angol, francia, olasz nyelvû szaklapok. 1997-ben 15 külföldi szaklap kerül elõfizetésre.

A 100 éves kutató munkájáról és eredményeirõl az intézeti évkönyvekbõl, évi kutatási jelentésekbõl értesülhet az olvasó. Több szõlészettel-borászattal foglalkozó bibliográfia van a könyvtárunk állományában. A legutóbbi az 1996-ban SZBKI által kiadott Bibliográfia, amely magában foglalja az intézet munkatársainak irodalmi munkásságát 1950-1996 májusáig.

Disszertációk, szakdolgozatok, konferencia anyagok, útijelentések, kutatási zárójelentések szintén a könyvtár dokumentumanyagai közé tartoznak.

Jelenleg az Intézet átszervezés alatt áll. Ebben a periódusban bárki díjmentesen igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat, de csak helyben használhatók a dokumentumok. A könyvtár minden munkanapon 9-15 óráig várja az olvasókat. Konkrét igény esetén a 76-486-311-es telefonon lehet keresni Virág Ferencné könyvtárost.

Az intézeti könyvtár használhatóságának értékét nagyban növeli az a számítógépes hálózat, amely összeköti a Kertészeti Egyetem, a Kertészeti Fõiskola, a szegedi Élelmiszeripari Fõiskola, a kecskeméti Szõlészeti és Borászati Kutató Intézet, a pécsi Kutató Állomás könyvtárait. Keresési joggal az egri Kutató is részese a rendszernek. Így lehetõség van arra, hogy a hálózatra kapcsolt intézmények kereshetnek egymás adatbázisában, találat esetén létrejöhet a könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtári feldolgozás a Tinlib könyvtári programmal történik, kezelése egyszerû, bárki könnyen megtanulhatja.

Könyvtárunk sok információval szolgálhat a szõlész-borász szakmában azoknak a kutatóknak, egyetemistáknak, fõiskolai hallgatóknak, kis és nagy vállalkozóknak, gazdáknak akik szívesen tanulmányoznák az ebben a témában megjelent szakmai eredményeket, a szõlész-borász problémákkal foglalkozó leírásokat, szívesen olvasnának a marketing munkáról, eredetvédelemrõl, a szõlõ növényvédelmérõl.

Az Intézeti könyvtár adatbázisának nagy részét folyóiratok feldolgozása teszi ki. Hálózaton kapcsolódik a két nagyon fontos kertészeti felsõfokú oktatási intézmény (KFK, KÉE) adatbázisához, ahol fõleg szakkönyvek és szakdolgozatok kerültek feldolgozásra. Anyagi lehetõségeinkhez képest igyekszünk beszerezni minden szõlészettel-borászattal foglalkozó szakmai információt, megjelent szakirodalmat.

Terveink között szerepel a szõlõ-bor kultúrtörténetével kapcsolatos információk összegyûjtése is.

Az intézet könyvtára lehetõséget ad arra, hogy a nem kölcsönözhetõ anyagról fénymásolatot lehessen készíteni a szerzõi jogvédelem szabályainak betartása mellett.

A könyvtár mindenben próbál rugalmasan alkalmazkodni az olvasók igényeihez, amit nem tud az itt található anyagból kiszolgálni, azt könyvtárközi kölcsönzés által oldja meg. Természetesen a mi könyvtárunk is szívesen áll rendelkezésére minden érdeklõdõnek.

Címünk:

FM Szõlészeti és Borászati Kutató Intézete Könyvtár

Kecskemét Kisfái 182. Pf.: 25.

6001

Telefon: 76-486-311

Fax: 76-327-599

Nyitva: munkanapokon: 9-15 óráig

Erdõsi Mária tudományos titkár

AH9702