Névmutató

Abaúj megye

Adriance--Platt cég (USA)

Agrárglobus mezőgazdasági Gépkereskedelmi Rt. (Weiss Manfréd Művek)

Albánia

Albrecht főherceg

Almásy uradalom

Amerikai Egyesült Államok

Andrényi K és Fiai (Arad)

Anglia l.: Nagy-Britannia

Angol Gazdasági Géptár (Pest)

Angol-Magyar Bank Rt.

Arad.

Ausztrália

Ausztria

Automobil- és Traktorkereskedelmi Rt. (EMAG Rt.)

Bächer, Rudolf (Csehország)

Bács-Bodrog megye

Bácska

Balásházy János

Balkán

bánai állami ménesbirtok gépműhelye

Bánki Donát

Bánság

Baranya megye

Baris Ferenc

Barrett, Exall and Andrewes' (Nagy-Britannia)

Basch Miksa

Beck és Gergely Motor és Gépgyára (Bp.)

Bécs

Bell, Patrick

béllyei uradalom

Binnel István

Bokor Ferdinánd

Bokor Nándor

Borrosch und Eichmann (Prága)

Bosznia-Hercegovina

Brassó

Braun és Társa (Nagybecskerek)

Brogle és Müller-féle Rostalemezgyár (Bp.)

Brogle, Joseph (Brogle József)

Bruckner testvérek (Zenta)

Brunszvik-család

Budapest

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Rt. (Salgótarján--Bp.)

Budapesti Gépgyárak és Gyárigazgatók Klubja

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Budapesti Malomépítészet és Gépgyár (Podvinecz és Heisler) l.: Podvinecz és Heisler

Budapesti Műegyetem

Bukarest

Bulgária

Burell and Sons (Nagy-Britannia)

Burg gépgyár (Bécs)

Burger, Johann

Burgess and Key (Nagy-Britannia)

Burza testvérek (Arad)

Carow, J. (Prága)

Cenki gép- és eszközműhely

Clayton and Shuttleworth (Nagy-Britannia)

Coburg-Koháry Ágoston herceg

Coleman and Son (Nagy-Britannia)

Craiova

Crystal Palace

csákvári uradalom

Cseh-Morva protektorátus

Csehország

Csehszlovákia

Csernahévíz

Csongrád megye

Csonka János Gépgyár Rt. (Bp.)

Csurgó (Somogy m.)

Davy Brothers (Nagy-Britannia)

Debrecen

Debreceni Mezőgazdasági Gépgyár Rt. (Debrecen)

Dél-Afrikai Unió

Dénes B. Rt. (Bp.)

Detrich Gyula (Rákospalota)

Dosztál Jakab Lakatos, Vas-, Fém- és Harangöntöde (Komárom)

Dray and Co. (Nagy-Britannia)

Drozdy A. (Párkány)

Drössler, Carl (Morvaország)

Eckel, Julius (Bécs)

edelényi uradalmi műhely

Egyiptom

Első Lichtensteini Gépgyár

Első Losonci Gazdasági Gépgyár Rt. l.: Losonci gépgyár

Első Magyar Automobil és Aeroplán Hűtőgyár Rt. (Bp.)

Első Magyar Gazdasági Gépgyár Rt. l.: EMAG Rt.

Első Prerai Gépgyár és Vasöntöde (Morvaország)

Első Szatmári Mezőgazdasági Gépgyár (Szatmárnémeti)

EMAG Rt. (Bp.)

Ercsi

Érkövy (Ehrstein) Adolf

Esztergom megye

Eszterházy-család

Falu Országos Földmívesszövetség (Faluszövetség)

Farkas István

Fegyver és Gépgyár Rt. (Bp.)

Fegyverszüneti Bizottság

Fehér Miklós

Fehér Miklós Gépgyár Rt. (Bp.)

Felber Ignác

Fellner Ignác

Felső-Ausztriai Mezőgazdasági Társaság (Linz)

Felsőiregi

Ferdinánd szász-coburg-gothai herceg

Fergusson, Harry

Festetics György gróf

Fleischer Kálmán

Fleischer és Társa Gazdasági Gépgyára és Vasöntödéje (Kassa)

Ford cég (Egyesült Államok)

Foster and Comp. (Nagy-Britannia)

Fowler, John (Fowler and Co Nagy-Britannia)

Földművelés-, Ipar- és Kereskedelmi Minisztérium

Földművelésügyi Minisztérium

Földművelésügyi Népbiztosság

Förster Nándor

Franciaország

Friedländer, J. (Bécs)

Friedrich testvérek (Temesvár)

Fuchs János Miksa

Füleki Iparművek Rt. (Fülek)

Galánta

Galícia

Ganz és Társa Danubius Gép-. Vagon- és Hajógyár Rt. (Bp.)

Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. Vagongyára l.: Ganz gyár

Ganz gyár (Bp.)

Ganz Villamossági Rt. (Bp.)

Garrett, Richard

Garrett. and Sons (Nagy-Britannia)

Gazdaságberendező és Motoreke Rt. (Bp.)

Gazdasági Bolgár Gépkereskedelmi Rt. (EMAG Rt.)

Gazdasági Eszköz- és Gépkísérleti Állomás (Óvár)

Gazdasági Felsőbb Tanintézet (Magyaróvár)

Georgikon

Gitye Demeter (Nagyvárad)

Gosztonyi Gyula Motor- és Gépgyár (Bp.)

Görögország

Graepel gépgyár (Bp.)

Graepel Hugó

Graepel Hugó b. t. Malomépítészet, Gép- és Rostalemezgyár l.: Graepel gépgyár

Grossmann és Rausenbach Első Magyar Gazdasági Gépgyára l.: Grossmann-Rausenbach gépgyár

Grossmann Gyula

Grossmann--Rausenbach gépgyár (Bp.)

Gubicz András

Gubicz László

Gunst Péter

Gutjahr és Müller gépgyár (Bp.)

Gyáriparosok Országos Központja (GYOK)

Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ)

Haberényi Pál Gépgyára, Érc- és Vasöntödéje (Pécs)

Haip testvérek gépműhelye (Cservenka)

Hajnik János

Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet

Harrison Mcgregor cég (USA)

Hasenauer testvérek (Budapest)

Havas Mihály

Hazai Bank Rt.

Hazai Gépkereskedelmi Rt. (Ganz gépgyár)

Henik István

Hensch Árpád

Hermes Általános Váltóüzlet Rt.

Herz Zsigmond Gazdasági Gépgyár (Miskolc)

Heves megye

Hirsch és Frank Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Rt. l.: Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Rt.

Hitelbank

Hofherr Albert

Hofherr és Schrantz Magyar Gépgyári Művek Rt. (Kispest)

Hofherr und Schrantz (Bécs)

Hofherr, Matthias (Hofherr Mátyás)

Hofherr, Rudolf

Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. l.: HSCS Rt.

Holczmann-féle Mezőgazdasági Géplakatos és Rézművesüzem (Nagykároly)

Hont megye

Honvéd Kincstár

Honvédelmi Minisztérium

Hornsby. and Son (Nagy-Britannia)

Horvát-Szlavónia

Howard of Bedford (Nagy-Britannia)

Höcker testvérek Gőzkazán- és Gépgyára (Budapest)

HSCS A. G.(Bécs)

HSCS Rt. (Kispest)

Hubazy György

Hubenay Sándor

Hubitzky (Bécs)

Hunfalvy János

International Harvester Co. (USA)

Ipari Anyaghivatal

Iparügyi Minisztérium

Italo HSCS S. A. (Milánó)

Ivanics Antal, ifj. (Dombovár)

Jalsoveczky János

Janda, Johann

Jankó Vince

Johnston cég (USA)

József nádor

Jugoszlávia

Kachelmann Károly Gép- és Öntőgyára (Vihnye, Selmecbánya)

Kada Elek

Kalmár Zsigmond (Túrkeve, Hódmezővásárhely)

Kanada

Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár Rt. (Kaposvár)

Karkovány Ákos

Károly Lajos főherceg

Károlyi-család

Kassai Kereskedelmi és Iparkamara

Kecskeméti Gazdasági Gépgyár Rt. (Kecskemét)

Kecskeméti Vasiparosok Termelőszövetkezete

Keer and Shorten (Nagy-Britannia)

Kereskedelemügyi Minisztérium

Kereskedelmi Bank

Keszthely

Kijev

Király István Szabolcs

Királyhágó

Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete

Kiskunhalas

Kogler és Roszner-féle gyár

Kollerich Pál

Kollerich Pál és Fiai Sodronygyár (Bp.)

Kolozs megye

Kolozsvár

Komárom megye

Komprach-Hernádi Vasműbánya Rt.

Kovács S. és Társa (Arad)

Kőszegi Károly (Kőszegi Károly-féle Motoros Talajművelőgyár Rt.) .

Köztelek

Krassó-Szörény megye .

Krauss, Friedrich (Krauss Frigyes)

Kugler, F. (Bécs)

Kühne Ede (Eduard Kühne)

Kühne és Ludwig (Moson)

Kühne gépgyár (Moson)

Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Rt. l.: Kühne gépgyár

La Rima S. A. Paris (HSCS Rt.)

Lábassy János -- .

Lábassy János utóda Fehér Alajos (Törökszentmiklós)

Lábassy János-féle ekegyár (Törökszentmiklós)

Lábassy-féle Mezőgazdasági, Ipar- és Gépgyár Rt. (Törökszentmiklós)

Lamoth-féle kisüzem (Újvidék)

Langen és Wolf (Bécs)

Lántzky Sándor Vasgyára (Szentkeresztbánya)

Lanz gyár (Németország)

Lázár Pál

Lengyelország

Lenner Róbert

Lenz Ödön

Liebig, Justus

Lobkovitz herceg

Losonci gépgyár (Losonc)

Lotz Armin (Pest)

Ludwig, Robert

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt.

Magyar Általános Gépgyár Rt. (Bp.)

Magyar Általános Hitelbank Rt. l.: Hitelbank

Magyar Bank és Kereskedelmi Rt.

Magyar Földhitelintézet

Magyar Gazdasági Egyesület (MGE) l.: Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE)

Magyar Gazdaságkutató Intézet (MGI)

Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) l.: Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ)

Magyar Kereskedelmi Rt.

Magyar kir. Államvasutak Gépgyára l.: MÁV Gépgyár

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt.

Magyar Mezőgazdák Szövetsége

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Magyar Motor- és Gépgyár Rt. (Szombathely)

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Vagon- és Gépgyár Rt. (Győr)

Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete (MVGOE)

Magyar Vegyipari Gépgyár Rt. (Bp.)

Magyar-Olasz Bank Rt.

Magyaróvár

magyaróvári uradalmi gépműhely

Malomberendező és Gépkereskedelmi Betéti Társaság (EMAG Rt.)

Márki és Barta mérnökök Gépgyára és Öntödéje (Temesvár)

Marokkó

Marosy Sándor gépműhelye (Fadd, Tolna m.)

Marshall Sons and Co. (Nagy-Britannia)

martonvásári uradalmi gépműhely

Martos és Herz

Massey--Harris Co. (USA)

MÁV Gépgyár (Bp.) l. még MÁVAG

MÁVAG (Magyar kir. Állami Vas- Acél- és Gépgyárak, Bp.)

Mayer Enok

Mayer gépgyár (Szombathely)

Mayer Gépgyár, Vas- és Fémöntöde Rt. l.: Mayer gépgyár

McCormick, Cyrus

Mechwart András

Meikle, Andrew

Melichar, Franz (Csehország)

Mészáros János

Mészáros Sándor (Eperjes) .

Mező- és Erdőgazdasági Hadianyagot Értékesítő Rt.

Mezőgazdasági Gépgyárosok Országos Szövetsége

mezőhegyesi állami ménesbirtok gépműhelye

Milánovits János, ifj.

Mitterpacher Lajos

Moson

Moson m.

munkácsi uradalom gépműhelye

Muravidék

nádudvari állami ménesbirtok gépműhelye

Nagy-Britannia

Nagycenk

Nagyszeben

Nagyvárad

Nagyváthy János

Nákó Kristóf

Negró Béla

Németh Géza

Németh István

Németország

Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.

Népgazdasági Minisztérium

Neumann Bernát-féle cég

Nicholson and Son (Nagy-Britannia)

Nicholson gépgyár (Bp.)

Nicholson W. Fülöp és Társai Gépgyárosok, majd "Nicholson" Gépgyár Rt. l.: Nicholson gépgyár

Niederösterreichische Escompte-Gessellschaft

Nógrád megye

Nussbaum Testvérek "Viktória" Iparüzeme (Meggyesfalva)

Nyíregyháza

oláhpataki uradalom

Olaszország

Orosz István

Oroszország

Országos Hitelszövetkezet

Országos Iparegyesület

Országos Központi Árvizsgáló Bizottság

Országos Központi Hitelszövetkezet (OKH)

Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE)

Országos Mezőgazdasági Kamara

Országos Munkaügyi Tanács

Osborne cég (USA)

Osztrák-Magyar Államvasúttársaság Resicai Mezőgazdasági Gépgyára l.: Resicai gépgyár

Osztrák-Magyar Bank

Osztrák-Magyar Monarchia

Pabst és Krauss (Moson)

Pabst, Heinrich Wilhelm von (Pabst Vilmos Henrik)

Pálkuty András

Pancsova

Pannónia Gőzmalom Rt.

Pápa

Párizs

Patócs István

Pécs

Pénzügyminisztérium

Perge és Rozslay Gazdasági Gép- és Ekegyár (Nagyvárad)

Perl és Társa Gépgyár, Vas- és Fémöntöde (Vágszered)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. l.: Kereskedelmi Bank

Pethe Ferenc

Philip W. Nicholson

Pichler József (Pest)

Podvinecz és Heisler (Bp.)

Pohl E. és Fiai Gépgyár, Vas- és Fémöntöde l.: Pohl gépgyár

Pohl Emil

Pohl gépgyár (Szombathely)

Poledniak Károly malomépítészete (Kassa)

Polich és Varga ekegyár (Kula, Bács-Bodrog m.)

Popper Gépgyár, Vas- és Fémöntöde (Érsekújvár)

Popper Samu Mezőgazdasági Gép Nagykereskedelmi Rt. (Bp.)

Poroszország

Portugália

Posztoczky Károly

Pozsony

Prichradnay Ödön (Frigyesfalva)

Prinz testvérek (Szatmár)

Rajka Péter (Kolozsvár)

Ransome of Ipswich (Nagy-Britannia)

Ransome, Robert

Rausenbach, Johann

Reich Gusztáv Gépgyár Vas- és Fémöntöde (Szombathely)

Reich Jakab Fiai Mérleg- és Gazdasági Gépgyára (Újvidék)

Reissenzahn, A. (Csehország)

Resicai gépgyár

Rieger András Első Erdélyi Gazdasági Gépgyára és Vasöntödéje (Nagyszeben)

Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt.

rimaszécsi uradalmi gépműhely

Robey and Co. (Nagy-Britannia)

Roessemann és Kühnemann - Epp és Fekete Gépgyár Rt. (Bp.)

Román Gazdasági Gépkereskedelmi Rt. (EMAG Rt.)

Románia

Rothmayer Imre

Royal Agricultural Society of England

Röck gépgyár (Bp.)

Röck Gyula

Röck István

Röck István gépgyára és kölesmalma l.: Röck gépgyár

Ruston, Proctor and Co. (Nagy-Britannia)

Sack, Rudolf

Schiel testvérek (Brassó)

Schirger Gusztáv

Schlick Béla

Schlick gépgyár (Bp.)

Schlick Vasöntöde és Gépgyár Rt. l.: Schlick gépgyár

Schlick--Nicholson Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. l.: Schlick--Nicholson Rt.

Schlick--Nicholson Rt. (Bp.)

Schön Frigyes

Schönborn-család

Schramm N. J. Vashámora, Vasöntödéje és Mezőgazdasági Gépgyára l.: Schramm-féle gyár

Schramm-féle gyár (Csernahévíz -Toplec, Krassó-Szörény m.)

Schrantz Vilmos

Schumacher Rudolf fiai Gépgyár (Óbecse)

Schwarzenberg herceg

Schwerz, Johann N. H.

Sefranka B. Vasöntödéje és Gépgyára (Liptószentmiklós)

Seidl Gyula Első Verseczi Gépgyára, Vas- és Ércöntödéje (Versec)

Selmecbánya

Sigl gépgyár (Bécs)

Simonffi István Gépgyára, Vas- és Fémöntödéje (Kolozsvár)

Singer Mór W. Gazdasági Gépgyára (Győr)

Smith and Sons (Nagy-Britannia)

Somogy megye

Sopiana gépgyár és Vasöntöde Rt. (Pécs)

Sopron megye

Spanyolország

Sporzon Pál, ifj.

Stadel Károly Mezőgazdasági Gépgyára Vas- és Fémöntödéje (Győr)

Stahel és Lenner Triőr- és Lemezlyukasztógyár (Bp.)

Stahel János

Steiner Károly

Strobl, Baris és Kollerich gépgyár (Bp.)

Strobl és Baris társak (Bp.)

Strobl József

suránymegyeri uradalom

Svédország

Szabó Ferenc (Pest)

Szabó János

Szántógéptulajdonosok Országos Szövetsége

Széchenyi István gróf

Székesfehérvár

Szentesi Traktor- és Cséplőgéptulajdonosok Szövetkezete

szentmihályi uradalmi gépműhely

szentmiklósi uradalom

Szerb-Horvát-Szlovén királyság

Szerbia

Szíjj Sámuel (Pest)

Szilágyi és Diskant Motor- és Gépgyár (Miskolc)

Szlovákia

Szlovenszky testvérek (Kassa)

Szociális Termelési Népbiztosság

Szófia

Szombathely

Szovjet-Oroszország

Szovjetunió

Szpolecsnyi Testvérek Vas- és Fémöntödéje (Szepsi)

Tandl Mihály (Pápa)

tata-gesztesi uradalom

Temes megye

Temesvár

Temlin Károly (Pest)

Tessedik Sámuel

Teutsch Gyula (Nagyszeben)

Thaer, Albrecht D.

Thallmayer Viktor

Tolna megye

Toplec

Toulouse

tóvári uradalom

Török András Gazdasági Gépgyára (Nagyszeben)

Törökország

törökszentmiklósi uradalmi gépműhely

Ukrajna

Umrath and Co. A G. (Csehország)

Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár Rt.

Vágó Mihály

Valence

Verő Sándor Gazdasági Gépgyára, Vas- és Rézöntödéje (Nyitra)

Versec

Vidats István

Vidats István Gazdasági Gépgyára és Vasöntödéje (Bp.)

Vidats István, ifj.

Vidats János

Vihnye

Vitézi Szék

Wagner Ferenc

Wágner Sámuel (Nagyszeben)

Weiser J. C. Gazdasági Gépgyára, Vas- és Fémöntödéje, Malomépítészete (Nagykanizsa)

Weiss és Ungár (Bp.)

Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt. l.: Weiss Manfréd Művek

Weiss Manfréd Művek (Csepel)

Werther Frigyes

Wolf, Ludwig (Bécs)

Wood cég (USA)

Wörner J. és Társa Gépgyár Rt.

Yull, George

Zeitvogel Ferenc vasöntöde és gépgyár (Mohács)

Zelénski Róbert gróf mezőgazdasági és ipari gépgyár (Pestszenterzsébet)

Zentraleuropäischer Länderbank

Zikmund és Társa Gazdasági Gépgyár és Vasöntöde (Újvidék)

Zsombolya

Tartalomjegyzék