AZ ÉLETRAJZOKBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK FELOLDÁSA

A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U V W X Y Z

A. ­ Aquila

AA. ­ Acta Agronomica

AÉ. ­ Akadémiai Értesítő

AGD. ­ Acta Geographica Debrecina

AIÉ. ­ Ampelológiai Intézet Évkönyve

AP. ­ The American Parfümer

At. ­ Agrártudomány

AT. ­ Agrokémia és Talajtan

AtK. ­ Agrártudományi Közlemények

AtSz. ­ Agrártörténeti Szemle


ÁK. ­ Állattani Közlemények

ÁKI. ­ Állattenyésztési Kutató Intézet

ÁL. ­ Állattenyésztők Lapja

ÁoL. ­ Állatorvosi Lapok

Át. ­ Állattenyésztés

ÁtEÉ. ­ Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve

ÁtSz. ­ Állattenyésztési Szemle


B. ­ Baromfiak

BÉ. ­ Békési Élet

Bg. ­ Borgazdaság

BH. ­ Budapesti Hírlap

Bi. ­ Baromfiipar

BK. ­ Botanikai Közlemények

BL. ­ Borászati Lapok

BNZ. ­ Berliner National Zeitung

BR. ­ Budapester Rundschau

BSz. ­ Borsodi Szemle

Bt. ­ Baromfitenyésztés


C. ­ Cukorrépa

DDMÉ. ­ Debreceni Déri Múzeum Évkönyve

DGZ. ­ Deutsche Gärtner Zeitung

DmTRMTÉ. ­ Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat Értesítője


E. ­ Egyetértés

EF. ­ Erdőgazdaság és Faipar

EFE. ­ Erdészeti és Faipari Egyetem

EFETK. ­ Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei

Eg. ­ Erdőgazdaság

Egr. ­ Ethnográfia

EgSz. ­ Erdőgazdasági Szemle

EK. ­ Erdészeti Kísérletek

EL. ­ Erdészeti Lapok

Er. ­ Az Erdő

EtK. ­ Erdészettudományi Közlemények

EV. ­ Esztergom és Vidéke


Éi. ­ Élelmezési Ipar

ÉI. ­ Élet és Irodalom

ÉiK. ­ Élelmiszeripari Közlemények

Éll. ­ Élelmiszer Ipar

ÉKMEÉ. ­ Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve

ÉT. ­ Élet és Tudomány

Év. ­ Élővilág

ÉvK. ­ Élelmiszervizsgálati Közlemények


F. ­ Forrás

FA. ­ Folia Archeologica

FC. ­ Folia Cryptogamica

FEH. ­ Folia Entomologica Hungarica

FÉ. ­ Földmívelési Érdekeink

Fi. ­ Faipar

FK. ­ Filológiai Közlöny

Fm. ­ Földművelés

FNNKIK. ­ Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézet Közleményei

FrÉ. ­ Földrajzi Értesítő

FrK. ­ Földrajzi Közlemények

FSz. ­ Felsőoktatási Szemle

FtK. ­ Földtani Közlöny


G. ­ Gazdálkodás

Ge. ­ Georgikon

Gi. ­ Gabonaipar

GL. ­ Gazdasági Lapok

GT. ­ Gazdasági Tanügy

GtL. ­ Gazdatisztek Lapja

Gy. ­ Gyógyszerészet

Gyk. ­ Gyümölcskertész

GyM. ­ Gyakorlati Mezőgazda


H. ­ Hangya

Ha. ­ Hazánk

HBmMK Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei

HH. ­ Herba Hungarica

Hi. ­ História

HKF. ­ Hazai és Külföldi Tudósítások

Hn. ­ Hírnök

HT. ­ Hidrológiai Tájékoztató


I. ­ Időjárás

IF. ­ Illustrierte Flora

IKN. ­ Iparos és Kereskedő Napló (A Pesti Napló melléklete)


K. ­ Kert

Ka. ­ Kisalföld

Ke. ­ Kertészet

Kg. ­ Kertgazdaság

KG. ­ Kerti Gazdaság

KgÉ. ­ Közgazdasági Értesítő

KgSz. ­ Közgazdasági Szemle

KK. ­ Kísérletügyi Közlemények

KL. ­ Kertészeti Lapok

Klny. ­ Különlenyomat

Km. ­ Kertészmérnök

KNKN. ­ Kecskeméti Nagy Képes Naptár

Kő. ­ Könyvtáros

KSz. ­ Kertészet és Szőlészet

KSzFÉ. ­ Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve

KSzl. ­ Kertészeti Szemle

Kt. ­ Köztelek

Kts. ­ Kortárs


Lk. ­ Légkör

LK. ­ Levéltári Közlemények


M. ­ Méh

MÁ. ­ Magyar Állattenyésztés

MaK. ­ Magyar Kertész

MÁL. ­ Magyar Állatorvosok Lapja

MaM. ­ Magyar Méh

MAtFK. ­ Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei

MÁSz. ­ Magyar Állatorvosi Szemle

MBGy. ­ Magyar Bor és Gyümölcs

MBL. ­ Magyar Botanikai Lapok

ME. ­ Magyar Erdész

Mé. ­ Méhészet

MÉTE. ­ Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület

Mg. ­ Mezőgazdaság

MG. ­ Magyar Gazda

MGH. ­ Magyar Gazda Hírmondó

MgK. ­ Mezőgazdasági Közlemények

MgKl. ­ Mezőgazdasági Közlöny

MgiK. ­ Mezőgazdasági Kutatások

MgMt. ­ Mezőgazdasági Munkatudomány

MgSz. ­ Mezőgazdasági Szemle

MGSz. ­ Magyar Gazdák Szemléje

MGy. ­ Magyar Gyümölcs

MGyTÉ. ­ Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője

MGtSz. ­ Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle

Mi. ­ Malomipar

MI. ­ Mezőgazdaság és Ipar

MK. ­ Mezőgazdaság és Kertészet

MKF. ­ Magyar Kémiai Füzetek

MKL. ­ Magyar Kémikusok Lapja

MKsz. ­ Mezőgazdasági Könyvszemle

MKu. ­ Magyar Kurir

ML. ­ Molnárok Lapja

MM. ­ Magyar Mezőgazdaság

MMÉK. ­ Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye

MMgM. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum

MMgMA. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára

MMgMF. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Füzetei

MMgMK. ­ Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei

MML. ­ Magyar Molnárok Lapja

MN. ­ Magyar Nemzet

MNy. ­ Magyar Nyelv

MSSz. ­ Magyar Statisztikai Szemle

MSzt. ­ Magyar Szesztermelő

MT. ­ Magyar Tudomány

MTAAtOK. ­ MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei

MTABOK. ­ MTA Biológiai Osztályának Közleményei

MTAÉ. ­ MTA Értesítője

MTAKOK. ­ MTA Kémiai Osztályának Közleményei

MTtÉ. ­ Matematikai Természettudományi Értesítő

MTTÉ. ­ Magyar Tudós Társaság Évkönyve

Mú. ­ Malomújság

Mv. ­ Műemlékvédelem


N. ­ Nimród

Ne. ­ Népegészségügy

NKÁK. ­ M. ­ kir. ­ Növényélet- és Kórtani Állomás Közleményei

Nö. ­ Növénytermesztés

Nt. ­ Növénytermelés

NtK. ­ Növénytani Közlemények

Nv. ­ Növényvédelem


OEE. ­ Országos Erdészeti Egyesület

OH. ­ Orvosi Hetilap

OMgK. ­ Országos Mezőgazdasági Könyvtár

OSzK. ­ Olaj-Szappan-Kozmetika

OVfÉ. ­ Országos Vetőmagfelügyelőség Évkönyve


ÖBZ. ­ Österreichische Botanische Zeitschrift

PH. ­ Pesti Hírlap

PL. ­ Protestáns Lap

PSz. ­ Pedagógiai Szemle


RtK. ­ Rovartani Közlemények

RtL. ­ Rovartani Lapok


S. ­ Sütőipar

SMK. ­ Savaria Múzeum Közleményei

STi. ­ Sütő- és Tésztaipar

StSz. ­ Statisztikai Szemle


Sz. ­ Századok

SzGy. ­ Szent György

SzKIÉ. ­ Szőlészeti Kutató Intézet Évkönyve

SzMKIÉ. ­ Szegedi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Évkönyve


T. ­ Tisia

Tb. ­ Takarmánybázis

TG. ­ Tiszántúli Gazdák

TGy. ­ Tudományos Gyűjtemény

TiT. ­ Tejipari Tudósító

TK. ­ Természettudományi Közlöny

TM. ­ Tudomány és Mezőgazdaság

TmN. ­ Tolna Megyei Népújság

TSz. ­ Társadalmi Szemle

TSzl. ­ Történelmi Szemle

Tt. ­ Tiszatáj

TtK. ­ Természettudományi Közlemények

TtSz. ­ Technikatörténeti Szemle


UK. ­ Unitárius Közlöny

UL. ­ Ungarischer Landwirte


V. ­ Valóság

Ve. ­ Veterinarius

Vg. ­ Vízgazdálkodás

VÚ. ­ Vadász Újság

VüK. ­ Vízügyi Közlemények

VVEK. ­ Veszprémi Vegyipari Egyetem Közleményei

VVl. ­ Vadász- és Versenylap


ZtKIB. ­ Zöldségtermesztési Kutató Intézet Bullentinje