Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia (MABI) 1960-

ISSN xx1786-4488xx


Mi a MABI?

1960-ban indult agrárszakirodalmi bibliográfiánk szisztematikusan gyűjti, publikálja és visszakereshetővé teszi a kurrens hazai agrárszakirodalmi termés bibliográfiai adatait. A MABI mind az agrár alapkutatás, mind az alkalmazott agrártudomány publikációinak hazai legjelentősebb számba vételezője. Az Országos Széchényi Könyvtárral történt megállapodás alapján a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi, vagyis a Magyar Nemzeti Bibliográfia a fentiek közlésétől eltekint.

A MABI a teljesség igényével törekszik feltárni és visszakereshetővé tenni a Magyarországon megjelenő, tág értelemben vett agrár szakirodalmat: feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti nyomtatott szaklap anyagát, valamint az egyéb nyomtatott kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Mintegy 150-200 folyóirat folyamatos feldolgozásával készül, kiegészítve a tárgyévben megjelent mezőgazdasági szakkönyvek adataival. A könyvekről, évkönyvekről a Mezőgazdasági Könyvtárnak érkező köteles példányok, a disszertációkról és intézeti kiadványokról az illetékes intézmények bejelentése alapján számolunk be.

 

Hol, milyen formában érhető el?

Az 1960 és 1986 közötti évfolyamok csak nyomtatott formában léteznek a könyvtárakban. 1986-tól indult el a számítógéppel való feldolgozás, minek során a bibliográfia új tételei már az OMgK elektronikus katalógusába kezdtek bekerülni, de emellett évente még a nyomtatott és a digitális szövegfájl (PDF) változat  is kiadásra került. (Utóbbiak egész pontosan 2000 és 2006 között készültek. Ha belenézünk valamelyikbe, képet kapunk a korábbi nyomtatott MABI-évfolyamok szerkezeti fölépítéséről is. A pdf-szöveg természetesen egészében kereshető, de név- és tárgymutatót is találunk bennük. Jelen oldal láblécéből letölthetők.)

Az on-line könyvtári katalógusok fejlődésével korszerűtlenné és fenntarthatatlanná vált az évfolyamonként való közreadás, tekintve, hogy a nyomtatott (vagy PDF formájú) kiadás mindig számottevő késéssel jelent meg a feldolgozott publikációkhoz képest, továbbá használatukkor minden évfolyamot egyesével kellett átnéznie a szakirodalom után kutató olvasónak. Ezzel szemben az on-line katalógus napi szinten frissíthető, és egyszerre képes keresni a katalógusba vett adatok egészében.

Az utolsó kinyomtatott (és PDF-be szerkesztett) évfolyam a 2006-os volt. 2007-tel kezdődően a MABI bibliográfusai közvetlenül az OMgK online katalógusának MAB kóddal jelzett adatbázis-részlegébe töltik fel a friss adatokat, napi rendszerességgel. Katalógusunkban a MABI anyaga tehát 1986-tól a jelenig kereshető. Az adatbázis-választó felületen a Magyar agrárcikkek (1986-tól) lehetőséget választva tudjuk a teljes könyvtári adatbázist a MABI-ra szűkíteni:

 

 

A MABI adatbázis tételei témájuknak megfelelő tárgyszóval vannak ellátva, tehát nem csak szerzőre vagy címre kereshetünk, hanem téma szerinti keresést is indíthatunk benne. A téma szerinti keresésre akkor szorulunk rá, ha az érdeklődésünk tárgyáról szóló szakirodalmat saját magunknak kell összegyűjtenünk. A téma szerinti keresés azonban csak akkor sikeres, ha nagyjából ugyanazokkal a tárgyszavakkal keresünk, mint amelyekkel a bibliográfusok a bibliográfia tételeit ellátták. Előzetesen tehát érdemes tájékozódni a MABI tárgyszójegyzékéről (bővebben ld. a Tárgyszavak menü alatt)!

A téma szerinti keresés másik eszköze, ha a MABI témaköri jegyzékéből indulunk ki (bővebben ld. a Témaköri keresés menü alatt).

 

Akár tárgyszóra, akár címre keresünk, igyekezzünk minél tágabban fogalmazni, minél egyszerűbb keresőszót megadni, mivel a túlzottan részletező kereső-kifejezés kizárhatja a lehetséges találatok egy részét. Pl. ha a szőlő biotermesztése érdekel bennünket, a legjobb, ha a bio* kifejezéssel keresünk, pl. ahelyett hogy bioszőlő, biotermesztés, biokertészkedés. A csillag (*) helyettesítő karakter a csonkolás utasítását adja ki a keresőnek: minden olyan találatot hozzon elő, melyben az előtte álló kifejezés szerepel. A találati listából a címek alapján megítélhetjük majd, melyik tétel tartalmazhat szőlő-vonatkozású tudnivalókat is.

A MABI adatbázisa évente kb. 6000 tétellel bővül. 2012-ben már 150.000-et tartalmaz.


A MABI Pdf-ben elérhető évfolyamai:

2000

1 2-3

 

2001

1 2 3-4

 

2002

1-2

 

2003

1-4

 

2004

1-4

 

2005

1-4

 

2006

1-4